BẤT KHUẤT NAM TỬ ĐẠI NHÂN

 


                               
Ca sĩ Song Nguyễn tại Hoa Kỳ

    Cám ơn Quyết đã cho tin Song Nguyễn lên blog của Quyết .Rất đẹp và bài vở rất hay và lạ.
CD  của  Ca sĩ Hương Thơ  cô ta hát nhạc tình ( Love Songs) nhiều hơn chứ không phải chuyên về tiền chiến vì cô ta không chuyên trị. loại này.
.Vài hàng thăm Q. chúc sức khỏe hẹn thư tới nhé.
                                                                                 Song-Nguyễn Có một bài thơ rất vui  gửi Quyết đọc cười chơi nhé.


                                         
Ca sĩ Song Nguyễn và Ca sĩ Thái Hiền ( Abum Có nghe đời nghiêng)

                
                                     
Ca sĩ Song Nguyễn và Ca sĩ Lệ Thuỷ ( Abum  Còn nắng trên đồi - của Lê Uyên Phương


BẤT  KHUẤT NAM TỬ ĐẠI NHÂN

Vợ đánh mà không khóc là...BẤT KHUẤT.
Vợ chưởi mà làm thinh là ...BẤT BẠO ĐỘNG
Tài sản của vợ là...BẤT ĐỘNG SẢN
Em gái của vợ là...BÂT KHẢ XÂM PHẠM.

Ý muốn của vợ là...BẤT DI BẤT DỊCH.
Quần áo của vợ thì...BẤT LUẬN.
Được vợ khen là...BẤT NGỜ.
Người khác khen vợ mình là...BẤT ỔN.

Lấy vợ xấu vì mình ...BẤT TÀI.
Cưới vợ đẹp là đời mình...BẤT HẠNH.
Bị vợ bỏ là...BẤT LỰC.
Ly dị vợ là chuyện ...BẤT LỢI.

Không ngủ chung với vợ là...BẤT BÌNH THƯỜNG.
Vợ không cho ngủ chung thì...BẤT MÃN.
Gia đạo lộn xộn thì ...ÁN BINH BẤT ĐỘNG.
Vợ chồng đánh nhau thì...BẤT PHÂN THẮNG BẠI.

Hết lòng nhịn vợ thì...BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH.
Vì thế cho nên...BẬC ĐẠI NHÂN
Chưa lấy được vợ thì đêm ngủ ...BẤT AN.
Quen được một cô thì trở nên...BẤT NHẤT.

Bạn bè cứ đến hỏi thăm thì thấy ...BẤT TIỆN.
Chưa cầm được tay nắm được chân là...BẤT TRÍ.
Nắm được chân cầm được tay rồi mà không cưới là...BẤT NHÂN.
Cưới xong mà không thờ Bà cho trọn vẹn là...BẤT NGHĨA.

Già lấy được vợ trẻ là...BẤT CHẤP THIÊN HẠ DỊ NGHỊ.
Trẻ lấy được vợ già là...BẤT CẦN ĐỜI.
Đạo thờ Bà vợ gọi không dạ là...BẤT KÍNH.
Lảnh lương không đưa hết cho vợ là...BẤT HIẾU.

Đi nhậu về vợ hỏi mà nói đi họp là...BẤT TÍN
Cãi lại vợ là...BẤT TUÂN THƯỢNG LỆNH.
Vợ đánh mà không dậy được là ...BẤT TỈNH NHÂN SỰ.
Niềm tin thờ vợ là...BẤT KHẢ TƯ NGHỊ.

Tất cả những điều này là...CHÂN LÝ BẤT BIẾN.

                                                           CHẤM HẾT. Hi Hi Hi !